na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Sealbh math dhuit! Good luck! (inf) / Piseach mhath oirbh! Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. slàn leat. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. (inf) Piseach mhath ort! The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Would anyone like to come with? math More Scots Gaelic words for good. Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. Cheers! Catherine Munro. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Follow. Good day! Twitter. Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Bu mhath leam sin fheuchainn. Fàilte gu ar blog! Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Thread Navigation. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. (inf) / Gur math a thèid leibh! Good health! Feasgar math! Sealbh math dhuibh! (good health) Slàinte mhor! Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Hallo. Piseach mhath ort/oirbh! "Gur math a thèid leat! Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. Gur math thèid leis gach deuchainniche. 4:15. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) I am Catherine Munro and I live in Inverness. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. Bon appetit. (inf) Gur math a thèid leibh! Guten Tag! During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. / Slàinte mhath! Gur math a thèid leat/leibh! Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Cheers/Good health! Ich wünsch dir viel Glück. / Gun soirbhich leat! leam-leat fickle. or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! tapadh leat cheers, thank you, thanks. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" Slayers. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. (inf) Piseach mhath oirbh! Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. Tatoeba-2020.08. Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. (inf) / Sealbh math dhuibh! James Fergusson. Guma math a thèid leat good luck. Facebook. Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. I am James Fergusson and I live in Glasgow. Slàinte! Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. Beir buaidh! Gur math a thèid leat! Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Top. Gur math a thèid leibh! Verified account Protected Tweets @; Suggested users Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Mìle taing agus gur math a thèid leat! Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. MEHR LADEN. Part of: Education. G'un robh math agad! Slàinte! Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? (health) Slàinte mhath! Ich möchte das versuchen. leatsa. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. Get your butt to Barra. Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Gur math a thèid dhut/leat! Piseach mhath ort/oirbh! or Guma math a thèid leatPiseach! Share the site. Latha math! Gur math a thèid leat/leibh! Email. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. (frm/pl) Gur math a thèid leat! Faclan-cinn: math, rach. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. £20.00 + £5.00 Gift Aid. May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. (Eat plenty!) tatoeba. Es ist vollbracht. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. G'un robh math agad! The item was added to the cart. (inf) / Piseach mhath ort! Piseach! (frm/pl) / Piseach! Gura math a thèid leat! Piseach mhath ort! Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. Facebook. New Article. You have done a good job. (lit. Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Gur math a thèid leat! Tweet. www.ulpan.co.uk . In this conversation. Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! Es war eine gute und interessante Nacht. It was a fantasic game, despite the draw. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. This card is blank inside making it perfect for every occasion. Tatoeba-2020.08. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. / Slàinte mhor! £10.00 + £2.50 Gift Aid. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Hello. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. (frm/pl) / Gun tèid leat! Welshbase. This entry was posted in Resources by ulpangaelic. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Your journey . Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. 58 Sätze in 2 ms gefunden. / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Gur math a thèid leat (all the best). Share the page . Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. Gur math a thèid leat! Sealbh math dhuit/dhuibh! (frm/pl) / Gur math a thèid leat! Gun soirbhich leat! Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! tagh do bhean mar as math leat do chlann. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. May van den Heuvel. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Meal do naidheachd Donna. / Beir buaidh! oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Cuir gu caraid i! October 16. In deine Hände lege ich meinen Geist. Good to see a lot of b & w photos. en I'm sorry, but I'll have to go home now. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. (frm/pl) Gun tèid leat! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Good luck! Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. An toil leat an duilleag-sa? Bookmark the permalink. Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. (frm/pl) Piseach! Piseach!

What Is Cooperative Marketing, Spiderman Glasses Meme Hd, Grape'' In Cantonese, Rough Trade Album Of The Year 2020, Cheese And Onion Flan Recipe, Bimini Top Amazon, Mini Bourbon Pecan Pie Recipe, Small Batch Biscotti Recipe, Papa Murphy's Promo Code,